Observations Species

Coverage Quantitysort descending Species Date Report Days
1 Rörmaskar (Polychaeta) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida 202
1 Bladformiga alger 2015-03-06 Vilken djurgrupp dominerar Rack 1? 77
1 Amphipod 2015-03-06 Virtue Rapport AGH 84
1 Rörmaskar 2015-05-18 Ytterby och Marstrand Vt-15 62
1 Nakensnäcka 2015-05-18 Ytterby och Marstrand Vt-15 62
1 parasiter på flodkräftans gälar 2015-08-25 9a Grupp 1 85
1 Schizoporella errata 2016-11-18 LANG-Virtue Report 1 41
10 % 1 Ascidian 2016-11-21 Wolfe 2 42
1 Snäckor (Gastropda) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva2_oversida 202
1 Blåmussla 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva3_undersida 202
1 Blåmussla 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva3_oversida 202
1 Tiofotade kräftdjur 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva2_undersida 202
1 Sjöpungar 2012-11-08 Ulebergshamn 240
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 2 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 1 196
1 Musslor 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
1 Snäckor 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
100 % 1 dammsnäcka ägg (på engelska the great pond snail) vetenskaplig namn: Lymnaea stagnalis 2015-08-31 Virtue fittjaskola maria 9a 61
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 5 196
1 Rörmaskar 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 5 196
10 % 1 Ascidian 2016-11-20 Buck 2 39
10 % 1 Colonial Ascidian 2016-11-21 Wolfe, 3 42
10 % 1 Solitary Ascidian 2016-11-17 Hoyt 2 40
1 Shrimp Larvae 2016-11-17 Moncey 1 40
10 % 1 Schizoporella 2016-11-22 Waller-1 41
1 Membranipora membranacea 2016-11-19 Boucher2 36
10 % 1 Cryptosula Pallasiana 2016-11-22 Waller-2 41
10 % 1 schizoporella errata 2016-11-22 Lincoln-1 41
1 Solitary Ascidian 2016-11-17 Kiolbasa2 40

Pages