Observations Species

Coverage Quantity Species Date Reportsort descending Days
153 Havstulpaner 2011-10-16 1 120
48 Musslor 2011-10-15 1 122
159 Havstulpaner 2011-10-15 1 122
13 Sjöpungar 2011-10-15 1 122
2 Snäckor 2013-05-22 12TE_2b 63
1 Havsanemoner 2013-05-22 12TE_2b 63
1 Musslor 2013-05-22 12TE_4b 63
1 Rörmaskar 2013-09-08 6 107
2 Sjöpungar 2013-09-08 6 107
1 Snäckor 2013-09-08 6 107
1 Havsanemoner 2013-09-08 6 107
11 Havstulpaner 2013-09-08 6 107
25 Havstulpaner 2013-06-05 6d 91
1 parasiter på flodkräftans gälar 2015-08-25 9a Grupp 1 85
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95
10 % 1 Ascidians 2016-11-20 Badger3 37
30 % 50 acidians 2016-11-22 Bagley2 39
9 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 513
50 % 130 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 513
40 Märlkräfta (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 513
40 % 65 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 2 513
30 Märlkräftor (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 2 513
35 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 2 513
45 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3 513
30 % 70 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3 513
20 Märlkräfta (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3 513
60 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 1 513
40 % 90 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 1 513

Pages