Observations Species

Coverage Quantity Species Date Report Days
10 Sea squirts (Tunicata) 2016-11-20 clay3 41
10 % 2 aplidum constellanm 2016-11-20 Virtue Report Sheet 37
20 Electra crustulenta 2016-11-19 Boucher3 5
1 Membranipora membranacea 2016-11-19 Boucher2 36
1 Schizoporella errata 2016-11-18 LANG-Virtue Report 1 41
10 % 10 Bugula turrita 2016-11-18 LANG-Virtue Report 1 41
1 Shrimp Larvae 2016-11-17 Kiolbasa1 40
1 Sea squirts (Tunicata) 2016-11-17 Blasko1 30
10 % 1 Solitary Ascidian 2016-11-17 Hoyt 2 40
1 Shrimp 2016-11-17 Blasko1 30
1 Shrimp Larvae 2016-11-17 Moncey 1 40
1 Solitary Ascidian 2016-11-17 Kiolbasa2 40
1 Shrimp Larvea 2016-11-17 Hoyt 1 40
1 Solitary Ascidian 2016-11-17 Moncey 2 40
1 Shrimp Larvae 2016-11-17 Kiolbasa1 40
50 % 80 Electra Crustelenta 2016-11-09 Pearson 3 26
50 % 10 Filamentous Alage 2016-11-09 Pearson 2 26
50 % 10 Filamentous Alage 2016-11-09 Pearson 2 21
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95
70 % 6 Trångnavlad fjädergäksnäcka & fintrådiga alger 2015-09-03 Domarina 9B, grupp 1 96
100 % 1 dammsnäcka ägg (på engelska the great pond snail) vetenskaplig namn: Lymnaea stagnalis 2015-08-31 Virtue fittjaskola maria 9a 61
1 parasiter på flodkräftans gälar 2015-08-25 9a Grupp 1 85
2 Havstulpaner 2015-05-18 Ytterby och Marstrand Vt-15 62
1 Rörmaskar 2015-05-18 Ytterby och Marstrand Vt-15 62
1 Nakensnäcka 2015-05-18 Ytterby och Marstrand Vt-15 62
2 Rörmaskar 2015-03-06 Vilken djurgrupp dominerar Rack 1? 77
3 Copepod 2015-03-06 Virtue Rapport AGH 84
1 Bladformiga alger 2015-03-06 Vilken djurgrupp dominerar Rack 1? 77

Pages