Observations Species

Coveragesort descending Quantity Species Date Report Days
1 Humpback Whale 2018-03-15 Test Report 1 1
150 Taggpolyper 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
23 Havstulpaner (Balanidae) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva5_oversida 202
24 Musslor 2013-01-16 Mätstation 3 1
5 Musslor 2012-11-08 Ulebergshamn 240
7 Sjöpungar (Tunicata) 2019-09-07 Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 159
3 Musslor (Bivalvia) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida 202
2 Rörmaskar 2014-04-30 Rack 1 test 51
3 Snäckor 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
5 Snäckor 2013-12-19 Ytterbyskolan 1 74
11 Havstulpaner 2013-09-08 6 107
16 Hinnkräftor (Cladocera) 2019-09-13 Högskolan i Halmstad Rack 12 136
6 Bladformiga alger 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 1 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
1 Membranipora membranacea 2016-11-19 Boucher2 36
10 Äggansamling 2019-05-16 T-udden 240
3 Blåmusslor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva2_undersida 202
3 Snäckor 2012-11-08 Ulebergshamn 240
6 Clams (Bivalvia) 2018-03-22 Lower discs, GMS Probstei, March 2018 167
5 Märlkräftor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_undersida 202
4 Rörmaskar 2012-05-15 Teknik1D 70
1 Snäckor (Gastropda) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva5_undersida 202
2 Musslor 2012-05-16 Rack 2 70
2 Rörmaskar (Polychaeta) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
50 Taggpolyper 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida 202
1 Havsanemoner 2014-10-22 Fyren 167
5 Sjöpungar 2011-09-23 Torekov rack 2 11-09-23 160
3 Rundmask 2015-03-06 Virtue Rapport AGH 84
1 Blåmussla 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva3_undersida 202
5 Havstulpaner 2012-05-18 Gästbryggan 48

Pages