Observations Species

Coverage Quantity Species Date Reportsort descending Days
13 Sjöpungar 2011-10-15 1 122
153 Havstulpaner 2011-10-16 1 120
48 Musslor 2011-10-15 1 122
159 Havstulpaner 2011-10-15 1 122
2 Snäckor 2013-05-22 12TE_2b 63
1 Havsanemoner 2013-05-22 12TE_2b 63
1 Musslor 2013-05-22 12TE_4b 63
11 Havstulpaner 2013-09-08 6 107
1 Rörmaskar 2013-09-08 6 107
2 Sjöpungar 2013-09-08 6 107
1 Snäckor 2013-09-08 6 107
1 Havsanemoner 2013-09-08 6 107
25 Havstulpaner 2013-06-05 6d 91
1 parasiter på flodkräftans gälar 2015-08-25 9a Grupp 1 85
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95
10 % 1 Ascidians 2016-11-20 Badger3 37
30 % 50 acidians 2016-11-22 Bagley2 39
1 Sea squirts (Tunicata) 2016-11-17 Blasko1 30
1 Shrimp 2016-11-17 Blasko1 30
8 Musslor 2014-10-22 Bohlins brygga 167
2 Rörmaskar 2014-10-22 Bohlins brygga 167
1 Membranipora membranacea 2016-11-19 Boucher2 36
20 Electra crustulenta 2016-11-19 Boucher3 5
30 % 50 ascidians 2016-11-22 brendan3 39
10 % 1 Ascidians 2016-11-20 Britton 3 37
10 % 4 Filamentous Algae 2016-11-20 Buck 1 39
10 % 1 Ascidian 2016-11-20 Buck 2 39
10 % 1 Colonial Ascidian 2016-11-20 Buck 3 39

Pages