Upptäck den biologiska mångfalden i hav och sjö

Genom skolprojektet VIRTUE kan lärare och elever lära sig om och mäta biologisk mångfald i olika vattenmiljöer. VIRTUEs fokus är påväxt av djur och alger på CD-liknande skivor.

 

SYFTE
Varför gör vi det här? 

 • Möjliggör ett kontext- och projektbaserat lärande
 • Ökar nyfikenheten - eleverna vill lösa problem och ställa frågor
 • Skapar mer kreativitet i klassrummet
 • Introducerar ekologisk fältdesign och vetenskapliga metoder
 • Informerar eleverna om lokal och global vattenkvalitet
 • Främjar lärarsamarbete mellan olika ämnen
 • Uppfyller nationella läroplaner

ARBETSGÅNG
Hur gör vi det här? 

 • Utsättning av skivor i akvatiska ekosystem
 • Analys av påväxtorganismer med hjälp av webbaserat pedagogiskt stöd
 • Dela resultat med andra elever via VIRTUE’s databas

DE FÖRSTA STEGEN

 • Registrera dig och att bli del av VIRTUE - och det är kostnadsfritt.
 • Läs mer på vår hemsida och ta del av våra resurser