Admin Artgrupper

Titel Language Nid
Hidraris (Hydrozoa) Katalanska 3362
Algues filamentoses Katalanska 3361
Anemones de mar (Actiniaria) Katalanska 3363
Poliquets (Polychaeta) Katalanska 3364
Cargols de mar (Gastropoda) Katalanska 3365
Balànids (Balanidae) Katalanska 3366
Bivalves (Bivalvia) Katalanska 3307
Amfípodes (Amphipoda) Katalanska 3543
Briozous o Ectoproctes (Bryozoa) Katalanska 3367
Estrelles de mar (Asteroidea) Katalanska 3538
Ascídies (Tunicata) Katalanska 3368
Decàpodes (Decapoda) Katalanska 3548
Macroalgues Katalanska 3534
Schnecken Tyska 3332
Seesterne (Asteroidea) Tyska 3539
Hydrozoen Tyska 3329
Manteltiere Tyska 3335
Fädige Algen Tyska 3328
Krebstiere Tyska 3549
Blattalgen Tyska 3327
Muscheln Tyska 3319
Seeanemonen Tyska 3330
Flohkrebse Tyska 3544
Borstenwürmer Tyska 3331
Seepocken (Balanidae) Tyska 3333
Moostierchen Tyska 3334
Amphipods (Amphipoda) Engelska 3545
Sea squirts (Tunicata) Engelska 222
Clams, mussels (Bivalvia) Engelska 229
Leaf algae Engelska 228
Barnacles (Balanidae) Engelska 227
Sea anemones (Actiniaria) Engelska 226
Marine bristle worms (Polychaeta) Engelska 225
Moss animals (Bryozoa) Engelska 224
Decapods (Decapoda) Engelska 3550
Snails (Gastropoda) Engelska 202
Filamentous algae Engelska 231
Sea Stars (Asteroidea) Engelska 3540
Ascidias (Tunicata) Spanska 3376
Anfípodos (Amphipoda) Spanska 3542
Briozoos (Bryozoa) Spanska 3375
Balanos (Balanidae) Spanska 3374
Caracoles (Gastropoda) Spanska 3373
Poliquetos (Polychaeta) Spanska 3372
Anémonas de mar (Actiniaria) Spanska 3371
Decápodos (Decapoda) Spanska 3547
Hidroideos (Hydrozoa) Spanska 3370
Estrellas de mar (Asteroidea) Spanska 3537
Algas filamentosas Spanska 3369
Bivalvos (Bivalvia) Spanska 3318
Tiofotade kräftdjur Svenska 3546
Grönalger (Chlorophyta) Svenska 3105
Sjöstjärnor Svenska 3536
Mossdjur (Bryozoa) Svenska 95
Märlkräftor Svenska 3541
Virvelmaskar (Turbellaria) Svenska 3224
Fåborstmaskar (Oligochaeta) Svenska 3096
Cyanobakterier, Blågrönalger (Cyanobacteria) Svenska 3095
Hjuldjur (Rotifera) Svenska 3094
Obestämda trådformiga alger Svenska 3093
Konjugater, Okalger (Conjugatophyceae) Svenska 3092
Hoppkräftor (Copepoda) Svenska 3091
Fjädermyggor (Chironomidae) Svenska 3090
Kiselalger (Bacillariophyta) Svenska 3089
Hinnkräftor (Cladocera) Svenska 3088
Bladformiga alger Svenska 198
Havsanemoner (Actinozoa) Svenska 197
Hydroider (Hydrozoa) Svenska 196
Rörmaskar (Polychaeta) Svenska 195
Snäckor (Gastropda) Svenska 194
Musslor (Bivalvia) Svenska 193
Sjöpungar (Tunicata) Svenska 192
Fintrådiga alger Svenska 191
Dagsländor (Ephemeroptera) Svenska 3097
Nattsländor (Trichoptera) Svenska 3098
Snäckor (Gastropoda ) Svenska 3117
Musslor (Bivalvia) Svenska 3116
Ögonflagellater (Euglenophyceae) Svenska 3115
Björndjur (Tardigrada) Svenska 3114
Svampdjur (Porifera) Svenska 3113
Dinoflagellater (Dinophyceae) Svenska 3112
Musselkräftor (Ostracoda) Svenska 3111
Gråsuggor (Isopoda) Svenska 3110
Hydrozoer (Hydrozoa) Svenska 3109
Sötvattenskvalster (Hydracarina) Svenska 3108
Iglar (Hirudinida) Svenska 3107
Guldalger (Chrysophyceae) Svenska 3106
Bukhårsdjur (Gastrotricha) Svenska 3104
Rundmaskar (Nematoda) Svenska 3102
Svidknott (Ceratopogonidae) Svenska 3101
Ciliater, Infusionsdjur (Ciliata) Svenska 3100
Mossdjur (Bryozoa, Ectoprocta) Svenska 3099
Havstulpaner (Balanidae) Svenska 170
XLS