Observationer

2019-09-08 | -- dagar i vatten

Plats: Fryken vid bryggan

60 % Mossdjur (Bryozoa)
3 st 20 % daphnia
2019-08-26 | 38 dagar i vatten

Plats: Baltimore Inner Harbor

Amphipods (Amphipoda)
Marine bristle worms (Polychaeta)
Moss animals (Bryozoa)
Clams, mussels (Bivalvia)
Hydroids (Hydrozoa)
Barnacles (Balanidae)
2019-04-30 | 136 dagar i vatten

Plats: Bryggan Tiraholm Bolmen

4 st Tofsmygga
14 st Virvelmaskar (Turbellaria)
1354 st Hydrozoer (Hydrozoa)
6 st Musselkräftor (Ostracoda)
3 st Nattsländor (Trichoptera)
36 st Fåborstmaskar (Oligochaeta)
1 st Hjuldjur (Rotifera)
175 st Fjädermyggor (Chironomidae)
16 st Hinnkräftor (Cladocera)
2019-04-16 | 202 dagar i vatten

Plats: Svanshalls hamn

20 st Märlkräftor
20 % Havsanemoner (Actinozoa)
2019-04-16 | 202 dagar i vatten

Plats: Svanshalls hamn

20 % Havstulpaner (Balanidae)
30 % Fintrådiga alger
2019-04-16 | 202 dagar i vatten

Plats: Svanshalls hamn

20 st Märlkräftor
20 st Tiofotade kräftdjur
2019-04-16 | 202 dagar i vatten

Plats: Svanshalls hamn

30 % Hydroider (Hydrozoa)
2019-04-16 | 202 dagar i vatten

Plats: Svanshalls hamn

2 st Slemmaskar

Sidor