Observationer

2020-09-02 | -- dagar i vatten

Plats: Ulva kvarn

3 st svamdjur
1 st kiselalg
2020-09-02 | -- dagar i vatten

Plats: Ulva kvarn

1 st Virvelmaskar (Turbellaria)
1 st Knott
2020-09-01 | -- dagar i vatten

Plats: Ulva kvarn

1 st Musselkräfta
2020-08-31 | -- dagar i vatten

Plats: Ultuna

Sötvattenskvalster (Hydracarina)
2020-06-29 | -- dagar i vatten

Plats: Ekoln

1 st Kiselalger (Bacillariophyta)
2019-09-08 | -- dagar i vatten

Plats: Fryken vid bryggan

60 % Mossdjur (Bryozoa)
3 st 20 % daphnia
2019-08-26 | 38 dagar i vatten

Plats: Baltimore Inner Harbor

Hydroids (Hydrozoa)
Barnacles (Balanidae)
Amphipods (Amphipoda)
Marine bristle worms (Polychaeta)
Moss animals (Bryozoa)
Clams, mussels (Bivalvia)
2019-04-30 | 136 dagar i vatten

Plats: Bryggan Tiraholm Bolmen

4 st Tofsmygga
14 st Virvelmaskar (Turbellaria)
1354 st Hydrozoer (Hydrozoa)
6 st Musselkräftor (Ostracoda)
3 st Nattsländor (Trichoptera)
36 st Fåborstmaskar (Oligochaeta)
1 st Hjuldjur (Rotifera)
175 st Fjädermyggor (Chironomidae)
16 st Hinnkräftor (Cladocera)
2019-04-16 | 202 dagar i vatten

Plats: Svanshalls hamn

10 % Havstulpaner (Balanidae)

Sidor